Hieronder treft u het overzicht aan van de vakanties, vrije dagen en studiedagen. Dit overzicht treft u ook aan in de schoolgids op bladzijde 64 en 65.
Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie                     maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober
Kerstvakantie                      maandag 21 december 2020 t/m maandag 4 januari 2021
Voorjaarsvakantie                maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari
Goede Vrijdag en Pasen        vrijdag 2 april t/m dinsdag 5 april
Meivakantie                         maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
Hemelvaart                         donderdag 13 en vrijdag 14 mei
Pinksteren                           maandag 24 juni
Zomervakantie                     maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus


Maandoverzicht 2020-2021*
September 2020
Woensdag 16 september Schoolreis groepen 3-8.
Dinsdag 22 september Contactmoment ouders en leerkrachten (startgesprekken).

Oktober 2020
Dinsdag 6 oktober Algemene ledenvergadering VVOGG.
Donderdag 8 oktober Vrije dag i.v.m. studiedag personeel.
Maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober Herfstvakantie.

November 2020
Dinsdag 3 november Schoonmaakavond 1.
Woensdag 4 november Dankdag.
Donderdag 12 november Vrije middag i.v.m. studiemiddag personeel. School om 12:00 uur uit.

December 2020
Maandag 7 december Vrije middag i.v.m. studiemiddag personeel. School is om 12:00 uur uit.
19 december - 4 januari Kerstvakantie.

Januari 2021
Maandag 4 januari Vrije dag i.v.m. studiedag personeel.
Vrijdag 15 januari Inschrijfmorgen voor nieuwe gezinnen / leerlingen.

Februari 2021
Vrijdag 12 februari Uitreiking rapport 1.
Dinsdag 16 februari Contactmoment ouders en leerkrachten (rapportgesprekken).

Maart 2021
Woensdag 10 maart Biddag.
Woensdag 31 maart Herdenking Goede Vrijdag & Pasen in de Elimkerk.

April 2021
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag.
Maandag 5 april Tweede Paasdag.
Dinsdag 6 april Vrije dag i.v.m. studiedag personeel.
20 - 22 april Eindtoets groep 8. Entreetoets groep 7.
Vrijdag 23 april Koningsspelen. School is om 12:00 uur uit.
26 april - 7 mei Meivakantie.

Mei 2021
Woensdag 12 mei Vrije dag i.v.m. studiedag personeel.
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag.
Vrijdag 14 mei Vrije dag na Hemelvaartsdag.
Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag.

Juni 2021
Dinsdag 1 juni Schoonmaakavond 2.
Donderdag 3 juni Vrije middag i.v.m. studiemiddag personeel. School is om 12:00 uur uit.
Dinsdag 15 juni Schoolreis kleuters.
Dinsdag 15 juni Algemene ledenvergadering VVOGG.
Vrijdag 25 juni Bedankavond voor alle vrijwilligers.
28 - 30 juni Schoolkamp groep 8.
Woensdag 30 juni Schoolreis groepen 3 t/m 7. Voorschool, groepen 2 en 8 hebben school.


Juli 2021
Vrijdag 9 juli Uitreiking rapport 2.
Dinsdag 13 juli Afscheidsavond groep 8.
Donderdag 15 juli Pannenkoekenfeest. School om 14:15 uur uit.
Vrijdag 16 juli School om 12:00 uur uit. Start zomervakantie.
19 juli - 27 augustus Zomervakantie.

*Enkele activiteiten worden nog gepland. Zodra data bekend zijn, wordt u via de nieuwsbrief
geïnformeerd.

 
Contactgegevens

Eben-Haëzerschool
Lijstersingel 22a
2902 JD Capelle aan den IJssel, Fiscaalnummer 26.33.930

Tel. 010-4500921
a.j.paul@ebenhaezer-capelle.nl