Welkom op de pagina van groep 2

 


Na 6 weken vakantie zijn we op 27 augustus weer begonnen.  
De één vond het reuze interessant, de ander had 's morgens niet ontbeten door alle spanning.
De eerste 2  weken gaan we eerst maar eens rustig wennen aan het naar schoolgaan en aan elkaar. In die twee weken maken we cadeautjes voor verjaardagen van ouders en we maken poppetjes voor de verjaardagskalender in de klas.
Het is belangrijk dat we ons veilig gaan voelen in de klas en bij de juffrouwen.  Bij de één zal dat wat meer tijd vragen dan bij de ander maar dat geeft niets.
We zijn gestart met een leuke groep van 19 leerlingen. Een prachtig aantal voor een kleutergroep.


De derde  week gaan we van start met ons eerste thema: Kikker! We hebben dit jaar namelijk een Kikker klas! Dit is een  thema waarbij veel herkenning is op sociaal emotioneel vlak voor de kinderen.  We hebben het over emoties , omgaan met elkaar, de schoolregels worden behandeld en de klassenregels. In dit thema worden ook  de 2a doelen verwerkt waarmee we het eerste half jaar mee aan de slag gaan. 
Het is best een intensieve periode, vol van indrukken maar we nemen er alle tijd voor om aan de nieuwe groep te wennen. Alleen wanneer kinderen zich veilig voelen staan kinderen open voor nieuwe ervaringen en uitdagingen en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

Na Kikker  werken we  over het boek van de Kinderboekenweek en daarna over de bakker of het vliegveld. In december onderbreken we het thema even want dan is het tijd voor advent en Kerst. Het Kerstevangelie staat hierbij centraal. We sluiten dit thema af met de Kerstbijeenkomst in de hal of mogelijk in de kerk. 

Na de Kerstvakantie gaan we nog even door met het thema van na de herfstvakantie. Daarna wordt er een nieuw thema opgestart (Vliegveld of bakker) . In de maand April besteden we ook nog aandacht aan  iets rondom feest en Koningsdag. En daarna misschien de dierentuin?  Het is allemaal nog wat onzeker maar dat geeft niet want we hebben nog ruim de tijd om na te denken en naar nieuwe thema's te groeien.

Naast het werken aan thema's doen we natuurlijk nog veel andere dingen .
's Morgens luisteren we naar een Bijbelvertelling, we zingen veel, we spelen buiten op het plein of gymmen in de gymzaal. Ook spelen we in de vele hoeken, met constructie materialen  en houden veel van voorlezen. We werken aan voorbereidend lezen, schrijven en rekenen. dit alles alvast met het oog op de overgang naar  groep 3 .
Verder voeren we kringgesprekken, doen veel taal en rekenspelletjes, leren veel van ontwikkelingsspelen van onze spelbladen, krijgen verkeer, Engels, Kanjertraining (sociale vaardigheidslessen) en.... eigenlijk te veel om op te noemen.

Het is dus best hard werken voor ons kleuters. Daarom zijn we de  vrijdagmiddag vrij.
Dan kunnen we weer even bijtanken. We hopen op een fijne en leerzame tijd met elkaar.Een hartelijke groet,

Kinderen,
juf Vermeulen en  juf Schilperoord van groep 2
 
 
Contactgegevens

Eben-Haëzerschool
Lijstersingel 22a
2902 JD Capelle aan den IJssel, Fiscaalnummer 26.33.930

Tel. 010-4500921
a.j.paul@ebenhaezer-capelle.nl